اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
عطاءالله امینی مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
غلامعباس ساریخانی قائم مقام ارشد مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
داوود سلطانی قائم مقام اجرایی مدیر عامل
مجاهد  اعتمادی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
حمید باغبان شمیرانی مدیر طرح وبرنامه
هومن شافعی مدیر پروژه و مهندسی ساخت
بهرنگ دولتشاهی مدیر تولید
ابراهیم قنبری مدیر مالی و امور سهام
بابک  نجفی سورکی مدیر خدمات فنی و قالب و ابزار
میثم  عظیمی مدیر تأمین و تدارکات
مهدی صافی مدیر تضمین کیفیت
مهدی  ویسه مدیر مهندسی

2