صفحه اصلی > ارتباط با ما > تماس با ما 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دفتر مرکزی: تهران کیلومتر19 جاده قدیم کرج،مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا ، (کفش ملی سابق)

تلفن:     8-46074177-021    دورنگار:    46079432-021

کارخانه: کیلومتر 25 اتوبان کرج-قزوین ، شهرک صنعتی کاسپین

کد پستی : 3445181916      تلفن:    5-32848692-028   دورنگار:    32848690-028

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Head Office: Sazeh Gostar Saipa Industrial Complex, 19th KM of Old Karaj Rd, Tehran Iran

Tel:    +98-21-46074177-8

Fax:    +98-21-46079432

Factory: Caspian Industrial Zone, 25 KM of Qazvin-Karaj Highway, Iran

Postal Code:  3445181916

Tel:    +98-28-32848692-5

Fax:    +98-28-32848690

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مکتب المرکزی: ایران - طهران - الطریق السریع الفتح - کم 19 کرج الطریق القدیم - مجمع الصناعی الشرکه کستر سایبا

هاتف:    8-46074177-021    فاکس:    46079432-021

مصنع: کم 25 الطریق قزوین - کرج ، کاسپین المجمع الصناعی

الكود البريدى: 3445181916     هاتف:    5-32848692-028   فاکس:    32848690-028

 

INFO@PLASCOKARSAIPA.COM