صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > استراتژی ها 

چشم انداز

انتخاب اول مشتریان قطعات و مجموعه های پليمری

در ایران و حضور فعال در بازارهای بين المللی تا ده سال آینده از طریق

تبدیل شدن به یک تأمين كننده رده اول گروه سایپا

كامپاندسازی مواد پليمری

توان رقابتی در كيفيت و قيمت

ماموریت

شركت پلاسکوكار سایپا با بيش از نيم قرن تجربه با بهره مندی از نيروی انسانی

كارآمد و متعهد و استفاده از فناوری روز دنيا، هم اكنون یکی از بزرگترین سازندگان

قطعات و مجموعه های پليمری در كشور از طریق تزریق پلاستيک، رنگ و مونتاژ می باشد.

منشور اخلاقی

با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ و تقویت فرهنگ سازمانی در شركت پلاسکوكار سایپا ارزشهای اخلاقی ذیل سرلوحه فعاليتهای ما قرار دارد

تعهد سازمانی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری، کارتیمی و تلاش صادقانه

استفاده بهینه از امکانات و اموال سازمان و جلوگیری از اصراف

رازداری و حفظ اسناد، مدارک و اطلاعات سازمان

ارج نهادن به کرامت انسانی و تکریم ذیتفعان

رعایت نظم و آراستگی فردی و محیط کار

صدمه به هیچ کس و خسارت به هیچ چیز

ایجاد اعتماد متقابل در تمامی ذینفعان

پرهیز از غیبت، تهمت، شایعه پراکنی، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید.