صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیأت مدیره 

 


هیأت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا
 
 

سید حسین تقوی

سرپرست شرکت پلاسکوکار سایپا

     
   
۱۳۴۹ :سال تولد   
فوق لیسانس :تحصیلات   
۱۳۹۸     :تاریخ پیوستن به گروه   
۱۴۰۰ تاریخ انتصاب   

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه ایران

مدیرعامل شرکت واسپاری توسعه گستر برنا

مدیرعامل شرکت زرین پخش بهشهر

مدیرعامل شرکت پتروفناوران ساحلی نوگام کیش

رئیس هیات مدیره شرکت نفت و گاز نوگام

عضو هیات مدیره و معاون مالی اداری شرکت نفت و گاز نوگام

عضو هیات مدیره شرکت همگام ملت

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری لاستیک سهند شستا

عضو هیات مدیره شرکت مدیریت خدمات صبا تامین شستا

قائم مقام مدیرعامل شرکت صنعت پتروشیمی ری

مدیرکل منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

 : سوابق   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

امیر رضا نخعی

رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

   
   
1351 :سال تولد   
دکترای مدیریت استراتژی صنعتی (در مرحله پایان نامه ) :تحصیلات   
1377 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب   

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سایپا آذین 

مدیر عامل پتروشیمی شیمی تکس آریا

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور صنایع نقلیه (خودرو) ایران

مدیر پروژه های مهندسی،معاون طرح و برنامه شرکت خدمات فنی مهندسی سایپا (آیتسکو)

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی مهندسی شرکت سکنا صنعت

:سوابق   
 
 
 
 
 
 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

محمد میوه چی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

 
1349 :سال تولد   
لیسانس مهندسی پلیمر :تحصیلات   
1398 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب   

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا آذین

مدیر تأمین شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

:سوابق   
 
 
     
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

سید علی منصورزاده

عضو غیرموظف هیأت مدیره

   
1358 :سال تولد   
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دکترای سیاستگذاری :تحصیلات   
1382 :تاریخ پیوستن به گروه   
1399 :تاریخ انتصاب   

رئیس واحد مهندسی محصول سازه گستر

مدیر تکوین حوزه قطعات برقی سازه گستر

مدیر مهندسی محصول سازه گستر

:سوابق   
 
 
 
     
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

فریبرز رستم زاده

عضو غیر موظف هیأت مدیره

 
1357 :سال تولد   
 فوق لیسانس روابط بین الملل (دانشجو) :تحصیلات   
1388 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب   

سرپرست مدیریت ارتباط با نهادها و مجلس شرکت سایپا

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا

:سوابق