صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیأت مدیره 

 


هیأت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا
 
 

محمد رضا آرام

عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل

   
   
 1351 :سال تولد   
فوق لیسانس :تحصیلات   
1378     :تاریخ پیوستن به گروه   
1399 تاریخ انتصاب   

  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت قطعات گیربکس میانرو

عضو هیأت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین

عضو علی البدل شورای شهر قزوین

مدیر فنی و نت شرکت سایپا شیشه

 : سوابق   

 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

امیر رضا نخعی

رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

   
   
1351 :سال تولد   
دکترای مدیریت استراتژی صنعتی (در مرحله پایان نامه ) :تحصیلات   
1377 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب   

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سایپا آذین 

مدیر عامل پتروشیمی شیمی تکس آریا

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور صنایع نقلیه (خودرو) ایران

مدیر پروژه های مهندسی،معاون طرح و برنامه شرکت خدمات فنی مهندسی سایپا (آیتسکو)

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی مهندسی شرکت سکنا صنعت

:سوابق   
 
 
 
 
 
 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

محمد میوه چی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

 
1349 :سال تولد   
لیسانس مهندسی پلیمر :تحصیلات   
1398 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب   

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا آذین

مدیر تأمین شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

:سوابق   
 
 
     
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

سید علی منصورزاده

عضو غیرموظف هیأت مدیره

   
1358 :سال تولد   
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دکترای سیاستگذاری :تحصیلات   
1382 :تاریخ پیوستن به گروه   
1399 :تاریخ انتصاب   

رئیس واحد مهندسی محصول سازه گستر

مدیر تکوین حوزه قطعات برقی سازه گستر

مدیر مهندسی محصول سازه گستر

:سوابق   
 
 
 
     
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

فریبرز رستم زاده

عضو غیر موظف هیأت مدیره

 
1357 :سال تولد   
 فوق لیسانس روابط بین الملل (دانشجو) :تحصیلات   
1388 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب   

سرپرست مدیریت ارتباط با نهادها و مجلس شرکت سایپا

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا

:سوابق