صفحه اصلي > اخبار 

جناب آقای مهندس امینی مدیر عامل شرکت پلاسکو کار سایپا سال نو را به همه همکاران محترم تبریک گفتند


دیدار مدیر عامل با سرپرستان و سرشیفت های تولید و فنی

جناب آقای امینی مدیر عامل محترم شرکت در جلسه ای با سرشیفت ها و سرپرستان تولید و فنی مشکلات و مسائل جاری در شرکت را بررسی کردند.