صفحه اصلي > اخبار 

گزارش تصویری سخنرانی مدیرعامل به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس پلاسکوکار

گزارش تصویری سخنرانی مدیرعامل به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس پلاسکوکار1396/12/22


اگهی تجدید مناقصه

اگهی تجدید مناقصه شرکت پلاسکوکار سایپا 1396/8/22


اگهی مناقصه

اگهی مناقصه شرکت پلاسکو کار سایپایکشنبه 1396/07/232 3 4 صفحه بعدی >>