صفحه اصلی > درباره ما > ارزش های اخلاقی 

منشور اخلاقی


با ايمان به اراده خالق هستي و در جهت حفظ و تقویت فرهنگ سازمانی در شرکت پلاسکوکار سایپا ارزشهای اخلاقی زیر،  سرلوحه فعالیتهای ما قرار دارد

تعهد سازمانی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری، کار تیمی و تلاش صادقانه

استفاده بهینه از امکانات و اموال سازمان و جلوگیری از اسراف

رازداري و حفظ اسناد، مدارك و اطلاعات سازمان

ارج نهادن به کرامت انسانی و تکریم مشتریان

 رعایت نظم و آراستگی فردی و محیط کار

صدمه به هیچ کس و خسارت به هیچ چیز

ایجاد اعتماد متقابل در تمامی ذینفعان

 پرهيز از غيبت، تهمت، شايعه پراکنی، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضعيف نمايد