صفحه اصلی > محصولات > داشبورد > مجموعه داشبورد 232 

   مجموعه داشبورد 232 بر روی خودروی ساینا مونتاژ شده و از دسته داشبوردهای پلیمری است و از خصوصیات این محصول کنترل بخاری اتوماتیک ، رنگی بودن سنترال پنل ها ، ایربگ سرنشین و تغییر در سیستم پخش و نمایشگر آن می باشد