صفحه اصلي > محصولات > سپر > مجموعه سپر عقب 232 

   مجموعه سپر عقب 232 بر روی خودروی ساینا مونتاژ شده و از خصوصیات این محصول نصب چراغ مه شکن و سنسور دنده عقب به روی آن است