صفحه اصلی > محصولات > سپر > مجموعه سپر عقب چانگان 

   مجموعه سپر عقب چانگان بر روی خودروی چانگان مونتاژ شده و از خصوصیات این محصول نصب سنسور دنده عقب به روی آن است