صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا 

                                                          نام و نام خانوادگی: بهرنگ دولتشاهی

سمت: مدیر تولید

سال تولد:

مدرک و رشته تحصیلی:

تاریخ پیوستن به گروه سایپا:

سوابق اجرایی: