مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلاسکو کار سایپا برگزار شد

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلاسکو کار سایپا


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا


پیام تبریک جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا

پیام تبریک جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا به مناسبت روز کارگر



2 3 صفحه بعدی >>