پیام تبریک جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا

پیام تبریک جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا به مناسبت روز کارگر


پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا

پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا بعد از کسب رتبه دوم سیستم ارزیابی مدیریت کارخانه شرکت های گروه خودروسازی سایپا


گزارش تصویری

دیدار نوروزی جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکو کار سایپا در اولین روز کاری با کارکنان به روایت تصویر2 صفحه بعدی >>