آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا


پیام تبریک جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا

پیام تبریک جناب آقای مهندس شفیعی مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا به مناسبت روز کارگر


پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا

پیام تبریک مدیر عامل محترم شرکت پلاسکوکار سایپا بعد از کسب رتبه دوم سیستم ارزیابی مدیریت کارخانه شرکت های گروه خودروسازی سایپا<< صفحه قبلی1 2 3 صفحه بعدی >>