صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیئت مدیره  

.

هیئت مدیره

تلفن داخلی

شماره تلفن یا فکس

سمت

نام

 

 

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره

علی شفیعی

 

 

رئیس و عضو موظف هیئت مدیره

امیر رضا نخعی

 

 

نائب رئیس  و عضو موظف هیئت مدیره وقائم مقام ارشد مدیر عامل

منوچهر مرادی

 

 

عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در طرح و برنامه و فناوری اطلاعات

ابراهیم قلی پور

 

 

عضو غیر موظف هیئت مدیره

فریبرز رستم زاده