صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیأت مدیره 

 


هیأت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا
 
 

محمد رضا آرام

عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل

سال تولد :   1351

تحصیلات :    فوق لیسانس

تاریخ پیوستن به گروه:  1378

تاریخ انتصاب:  1399

سوابق:   مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت قطعات گیربکس میانرو

عضو هیأت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین

عضو علی البدل شورای شهر قزوین

مدیر فنی و نت شرکت سایپا شیشه

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

امیر رضا نخعی

  رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

سال تولد :   1351

تحصیلات :   دکترای مدیریت استراتژی صنعتی (در مرحله پایان نامه )

تاریخ پیوستن به گروه :   1377

تاریخ انتصاب :   1398

سوابق :   مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سایپا آذین 

مدیر عامل پتروشیمی شیمی تکس آریا

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور صنایع نقلیه (خودرو) ایران

مدیر پروژه های مهندسی،معاون طرح و برنامه شرکت خدمات فنی مهندسی سایپا (آیتسکو)

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر فنی مهندسی شرکت سکنا صنعت

 

 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

محمد میوه چی

عضو غیر موظف هیأت مدیره

سال تولد :   1349

تحصیلات :   لیسانس مهندسی پلیمر

تاریخ پیوستن به گروه :   1398

تاریخ انتصاب :   1398

سوابق :   عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا آذین

 مدیر تأمین شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

 

 

 

 

 

 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

فریبرز رستم زاده

عضو غیر موظف هیأت مدیره

سال تولد :   1357

تحصیلات :   فوق لیسانس روابط بین الملل (دانشجو)

تاریخ پیوستن به گروه :   1388

تاریخ انتصاب :   1398

سوابق :   سرپرست مدیریت ارتباط با نهادها و مجلس شرکت سایپا

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا