صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیأت مدیره 

 


هیأت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا
 
 

 

داود منصوری فرد

مدیرعامل وعضو موظف هیات مدیره

           

 

 

 

 

       
1352     :سال تولد  
دکترای مدیریت کسب و کار     :تحصیلات  
      :تاریخ پیوستن به گروه   
1402     :تاریخ انتصاب     

رئیس هیأت مدیره لیزینگ رایان سایپا

قائم مقام مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا

معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا

رئیس هیأت مدیره شرکت سایپا پرس

رئیس هیأت مدیره شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا

رئیس اداره حسابداری خرید معاونت مالی و اقتصادی شرکت سایپا

معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا دیزل

رئیس کمیسیون معاملات شرکت سایپا دیزل

رئیس کمیسیون معاملات شرکت سایپا پرس

رئیس کمیسیون خرید و فروش شرکت سازه گستر سایپا

عضو کمیته حسابرسی شرکت فنرسازی زر

عضو کمیته حسابرسی شرکت رینگ سایپا

عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا یدک

دبیر هیأت مدیره شرکت سازه گستر سایپا

   

:سوابق   

 
 
 
 
 
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

فریبرز رستم زاده

 رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره

           

 

1357     :سال تولد   
 فوق لیسانس روابط بین الملل      :تحصیلات   
1388     :تاریخ پیوستن به گروه   
1398     :تاریخ انتصاب     

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا

قائم مقام حوزه مدیرعامل گروه خودوسازی سایپا

رئیس اداره امور مجلس و نهادها

مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین خودرو

مشاور مدیرعامل بانک صادرات ایران

    :سوابق   
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

محمد حق شناس

عضو موظف هیأت مدیره

           

 

 

1352     :سال تولد   
مهندسی برق قدرت     :تحصیلات   
1384     :تاریخ پیوستن به گروه   
1401     :تاریخ انتصاب   
مدیر کارخانه شرکت پلاسکوکار سایپا 
مدیر تولید شرکت پلاسکوکار سایپا 
رئیس سالن تزریق پلاسکوکار سایپا 
رئیس سالن تزریق شرکت نیک برش
سرپرست نت شرکت قطعه ساز فیض غدیر
    :سوابق   
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           
           
           

سعید سمیعی یگانه

عضو موظف هیات مدیره

       

 

 

 

 

 

 

1358     :سال تولد 
دکترای مهندسی پلیمر     :تحصیلات 
1401     :تاریخ پیوستن به گروه 
1401     :تاریخ انتصاب 

مدیر عامل شرکت فناوران پوشش پارس

ایتالیا COIM مدیر توسعه محصول شرکت 

  Tuwienاستاد مدعو دانشگاه تکنیک وین 

استاد مدعو دانشگاه های تهران

مدیر کارخانه شرکت فراپل

مدیر  کیفیت وآزمایشگاه شرکت پکا شیمی

Hawilux مدیر کارخانه شرکت 

مدیر پروژه سیستم سوخت رسان مرکز تحقیقات موتور BMWشرکت

    :سوابق 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                 
                 
محسن کریمی
عضو غیرموظف هیات مدیره
           
1360       سال تولد:  
دکترای مهندسی صنایع       تحصیلات:  
1386       تاریخ پیوستن به گروه:  
1401       تاریخ انتصاب:  

کارشناس امور اقتصادی

کارشناس کنترل قراردادها و نظارت بر قراردادهای شرکت سازه گستر

رئیس آنالیز قیمت قطعات برقی و پلیمری شرکت سازه گستر

مدیر امور اقتصادی شرکت سازه گستر 

رئیس کمیته اقلام راکد شرکت سازه گستر

عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا شیشه

      سوابق: