صفحه اصلی > اخبار و آگهی ها 

آگهی مناقصه

واگذاری سرویس ایاب و ذهاب و غذای پرسنل


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام


گزارش تصویری سخنرانی مدیرعامل به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس پلاسکوکار

گزارش تصویری سخنرانی مدیرعامل به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد تاسیس پلاسکوکار1396/12/22<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>