صفحه اصلی > اخبار و آگهی ها 

پیام مدیر عامل شرکت پلاسکو کار سایپا به مناسبت هفته محیط زیست

پیام مدیر عامل شرکت پلاسکو کار سایپا به مناسبت هفته محیط زیست


افزایش ظرفیت خط رنگ شرکت پلاسکو کار سایپا

به منظور افزایش ظرفیت خط رنگ خط رنگ سوم پلاسکو کار سایپا بهره برداری گردید.


دیدار مدیر عامل با سرپرستان و سرشیفت های تولید و فنی

جناب آقای امینی مدیر عامل محترم شرکت در جلسه ای با سرشیفت ها و سرپرستان تولید و فنی مشکلات و مسائل جاری در شرکت را بررسی کردند.<< صفحه قبلی1 2 3 4