صفحه اصلی > پلاسکوکار سایپا > هیأت مدیره 

 


هیأت مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا
 
 

 

محمد هاشمی خواه

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

     

 

 

 

   
1351 :سال تولد  
دکترای حسابداری :تحصیلات  
1400 :تاریخ پیوستن به گروه   
1400 :تاریخ انتصاب     
عضو هیات مدیره موظف ومعاونت مالی اقتصادی گروه  پرسی گاز ایران (سهامی عام ) وابسته به هلدینگ تاپیکو (شستا) 
معاون مالی اقتصادی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه راهبردی راز (رایزکو) وعضوهیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
رئیس هیات مدیره ومعاون مالی اقتصادی سایپاشیشه سهامی عام  (وابسته به سایپا) 
مدیر عامل ونایب رئیس هیات مدیره شرکت پخش سراسری (وابسته به هلدینگ امین کوثرسهامی عام )
عضو هیات مدیره داروسازی آرام دارو گستر
عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی اقتصادی دارو سازی کاسپین تامین(سهامی عام ) وابسته به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (شستا) 
معاون مالی اداری واقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام )
عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی دارو سازی صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) وابسته به سرمایه گذاری بانک ملی
عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت پترو پاسارگاد (سهامی خاص) خدمات بازرگانی نفت و پتروشیمی
عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت تعمیرات توربو نیرو پارسیان(سهامی خاص)خدمات تخصصی توربین های نفتی وپتروشیمی
مشاور هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت توسعه صنایع مس جیرفت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره – موسسه  حسابرسی  و حسابداری و خدمات مالی مفید راهبر کیش 
مدیریت مالی و پشتیبانی و منابع انسانی – شرکت صنایع تولید تجهیزات خودرو های گاز سوز-(وابسته به ستاد اجرایی و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو_) مامور به شرکت صنایع مس جیرفت/ انتقال به توسعه صنایع مس جیرفت
مدیریت فروش و بازار یابی –شرکت صنایع شیشه نشکن سایپا-(سهامی عام)

:سوابق   

 
 
 
 
 
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

فریبرز رستم زاده

 رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره

     

 

1357 :سال تولد   
 فوق لیسانس روابط بین الملل  :تحصیلات   
1388 :تاریخ پیوستن به گروه   
1398 :تاریخ انتصاب     

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا

قائم مقام حوزه مدیرعامل گروه خودوسازی سایپا

رئیس اداره امور مجلس و نهادها

مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین خودرو

مشاور مدیرعامل بانک صادرات ایران

:سوابق   
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

محمد حق شناس

عضو موظف هیأت مدیره

     

 

 

1352 :سال تولد   
مهندسی برق قدرت :تحصیلات   
1384 :تاریخ پیوستن به گروه   
1401 :تاریخ انتصاب   
مدیر کارخانه شرکت پلاسکوکار سایپا 
مدیر تولید شرکت پلاسکوکار سایپا 
رئیس سالن تزریق پلاسکوکار سایپا 
رئیس سالن تزریق شرکت نیک برش
سرپرست نت شرکت قطعه ساز فیض غدیر
:سوابق   
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       
       
       

سعید سمیعی یگانه

عضو موظف هیات مدیره

   

 

 

 

 

 

 

1358 :سال تولد 
دکترای مهندسی پلیمر :تحصیلات 
1401 :تاریخ پیوستن به گروه 
1401 :تاریخ انتصاب 

مدیر عامل شرکت فناوران پوشش پارس

ایتالیا COIM مدیر توسعه محصول شرکت 

  Tuwienاستاد مدعو دانشگاه تکنیک وین 

استاد مدعو دانشگاه های تهران

مدیر کارخانه شرکت فراپل

مدیر  کیفیت وآزمایشگاه شرکت پکا شیمی

Hawilux مدیر کارخانه شرکت 

مدیر پروژه سیستم سوخت رسان مرکز تحقیقات موتور BMWشرکت

:سوابق 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           
           
محسن کریمی
عضو غیرموظف هیات مدیره
       
1360   سال تولد:  
دکترای مهندسی صنایع   تحصیلات:  
1386   تاریخ پیوستن به گروه:  
1401   تاریخ انتصاب:  

کارشناس امور اقتصادی

کارشناس کنترل قراردادها و نظارت بر قراردادهای شرکت سازه گستر

رئیس آنالیز قیمت قطعات برقی و پلیمری شرکت سازه گستر

مدیر امور اقتصادی شرکت سازه گستر 

رئیس کمیته اقلام راکد شرکت سازه گستر

عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا شیشه

  سوابق: