صفحه اصلی > محصولات > داشبورد > مجموعه داشبورد سراتو 

   مجموعه داشبورد سراتو بر روی خودروی سراتو مونتاژ شده و از دسته داشبوردهای پلیمری است و از خصوصیات این محصول کنترل بخاری اتوماتیک ، رنگی بودن سنترال پنل ها ، ایربگ سرنشین ، تغییر در سیستم پخش و نمایشگر ، سنسور دمای اتاق و سنسور نور آن می باشد آن می باشد