صفحه اصلی > محصولات > سپر > مجموعه سپر عقب 132 

  

مجموعه سپر عقب 132 بر روی خودروی 132 مونتاژ شده و از خصوصیات این محصول رنگی بودن و محل نصب پلاک عقب به روی آن است