صفحه اصلی > ارتباط با ما > تماس با ما 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دفتر مرکزی: تهران بزرگراه فتح کیلومتر19 جاده قدیم کرج،مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا ، انتهای خیابان سایپا دیزل

کدپستی : 3114859371       تلفن:     8-46074177-021    دورنگار:    46079432-021

کارخانه: کیلومتر 25 اتوبان کرج-قزوین ، شهرک صنعتی کاسپین

کد پستی : 3445181976      تلفن:    5-32848692-028   دورنگار:    32848690-028

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Head Office: Sazeh Gostar Saipa Industrial Complex, 19th KM of Old Karaj Rd, Tehran Iran

Postal Code : 3114859371

Tel:    +98-21-46074177-8

Fax:    +98-21-46079432

Factory: Caspian Industrial Zone, 25 KM of Qazvin-Karaj Highway, Iran

Postal Code:  3445181976

Tel:    +98-28-32848692-5

Fax:    +98-28-32848690

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مکتب المرکزی: ایران - طهران - الطریق السریع الفتح - کم 19 کرج الطریق القدیم - مجمع الصناعی الشرکه کستر سایبا

الكود البريدى: 3114859371      هاتف:    8-46074177-021    فاکس:    46079432-021

مصنع: کم 25 الطریق قزوین - کرج ، کاسپین المجمع الصناعی

الكود البريدى: 3445181976     هاتف:    5-32848692-028   فاکس:    32848690-028

 

INFO@PLASCOKARSAIPA.COM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

آدرس اداره سهام گروه سایپا:

تهران بزرگراه حقانی جنب بوستان آب و آتش پلاک 6 

:تلفن

88673403 - 10 

88786071 - 4