داود منصوری فرد

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

اطلاعات بیشتر

داود منصوری فرد

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

سال تولد:

تحصیلات:

تاریخ پیوستن به گروه:

تاریخ انتصاب:

سوابق:

1352

دکترای مدیریت کسب و کار

1374

1402


رئیس هیأت مدیره لیزینگ رایان سایپا

قائم مقام مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا

معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا

رئیس هیأت مدیره شرکت سایپا پرس

رئیس هیأت مدیره شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا

رئیس اداره حسابداری خرید معاونت مالی و اقتصادی شرکت سایپا

معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا دیزل

رئیس کمیسیون معاملات شرکت سایپا دیزل

رئیس کمیسیون معاملات شرکت سایپا پرس

رئیس کمیسیون خرید و فروش شرکت سازه گستر سایپا

عضو کمیته حسابرسی شرکت فنرسازی زر

عضو کمیته حسابرسی شرکت رینگ سایپا

عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا یدک

دبیر هیأت مدیره شرکت سازه گستر سایپا

بهزاد رضائی بادافشانی

رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره

اطلاعات بیشتر

بهزاد رضائی بادافشانی

رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره

سال تولد:

تحصیلات:

تاریخ پیوستن به گروه:

تاریخ انتصاب:

سوابق:

1354

کارشناسی ارشد MBA

1380

1401

قائم مقام مدیر عامل سایپا سیتروئن

مدیر عامل شرکت سنان شیمی سایپا

رئیس هیات مدیره شرکت سنان شیمی سایپا

قائم مقام مدیرعامل شرکت طیف سایپا

رئیس کمیسیون معاملات شرکت طیف سایپا

مدیر مهندسی تولید شرکت سایپا سیتروئن

مدیر کارخانه شرکت سنان شیمی سایپا

کارشناس مسئول رنگ و مواد شیمیایی مهندسی تولید سایپا

کارشناس رنگ و مواد شیمیایی سالن رنگ سایپا


محسن کریمی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

اطلاعات بیشتر

محسن کریمی

عضو غیرموظف هیات مدیره

سال تولد:

تحصیلات:

تاریخ پیوستن به گروه:

تاریخ انتصاب:

سوابق:


1360

دکترای مهندسی صنایع

1386

1401

کارشناس امور اقتصادی

کارشناس کنترل قراردادها و نظارت بر قراردادهای شرکت سازه گستر

رئیس آنالیز قیمت قطعات برقی و پلیمری شرکت سازه گستر

مدیر امور اقتصادی شرکت سازه گستر 

رئیس کمیته اقلام راکد شرکت سازه گستر

عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا شیشه

علیرضا حبیبی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

اطلاعات بیشتر

علیرضا حبیبی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

سال تولد:

تحصیلات:

تاریخ پیوستن به گروه:

تاریخ انتصاب:

سوابق:

1350

کارشناس ارشد مدیریت دولتی – دانشجوی دکتری مدیریت توسعه

1379

1402


عضو موظف هیأت مدیره شرکت سایپا شیشه

قائم مقام مدیر عامل در مدیریت کارخانه شرکت سایپا شیشه

رئیس کنترل و نظارت بر پروژه های زیر ساخت گروه خودروسازی سایپا

سرپرست مدیریت بازرگانی شرکت سایپا آذین

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت سایپا آذین

مسئول اداره برنامه ریزی ساخت داخل گروه خودروسازی سایپا

محمد حق شناس

عضو موظف هیأت مدیره

اطلاعات بیشتر

محمد حق شناس

عضو موظف هیأت مدیره

سال تولد:

تحصیلات:

تاریخ پیوستن به گروه:

تاریخ انتصاب:

سوابق:


1352

مهندسی برق قدرت

1384

1401

مدیر کارخانه شرکت پلاسکوکار سایپا 

مدیر تولید شرکت پلاسکوکار سایپا 

رئیس سالن تزریق پلاسکوکار سایپا 

رئیس سالن تزریق شرکت نیک برش

سرپرست نت شرکت قطعه ساز فیض غدیر