قابل توجه کلیه سهامداران محترم شرکت پلاسکو کار سایپا

احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بخشنامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت پرداخت هرگونه سود سهام و یا حق تقدم سنواتی و جاری ، ثبت نام در سجام سهام و احراز هویت و معرفی حساب جاری جهت واریز موارد ذکر شده الزامی می باشد. لذا خواهشمند است آن دسته از سهامدارانی که تاکنون اقدام به انجام موارد فوق الذکر نکرده اند در اسرع وقت اقدامات لازم را در این خصوص معمول فرمایند.

هیات مدیره

شرکت کارخانجات پلاسکو کار سایپا (سهامی عام)