اداره سهام شرکت پلاسکو کار سایپا


تهران ، شهرستان قدس ، بخش مرکزی ، شهر قدس ، خیابان کمربندی شهریار ، خیابان سایپا دیزل ، پلاک ۳ ،طبقه همکف

کدپستی:۳۱۱۴۸۵۹۳۷۱

تلفن امور سهام و هیات مدیره


۰۲۱-۴۶۰۷۴۱۷۷

۰۲۱-۴۶۰۷۴۱۷۸

داخلی ۱۲۷