مدیرعامل

داود منصورفرد

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره


اعضای هیأت مدیره


بهزاد رضائی بادافشانی

رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره


محمد حق شناس

عضو موظف هیأت مدیره


سعید سمیعی یگانه

عضو موظف هیأت مدیره


محسن کریمی

عضو غیر موظف هیأت مدیره

قائم مقام و معاونین


سید مهدی نادمی

قائم مقام مدیر عامل در امور برنامه ریزی


بهرام صدر ممتاز

معاون مالی و اقتصادی


مینا فرامرزی

معاون بازرگانی

مدیران مستقل


حمیدرضا عطری

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی


محمدحسین مینایی

سرپرست مدیریت حراست


آیین دشتی

سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادها


محمدحسین کاشیان

سرپرست مدیریت بازرسی

مدیران


علیرضا قره گزلو خیرآبادی

مدیر تأمین


مهدی صافی

مدیر کیفیت


مهدی ویسه

مدیر مهندسی


مصطفی حیدری

مدیر تولید کاسپین


بابک نجفی

مدیر قالب ابزار


احمد خداجو

مدیر برنامه ریزی تولید


سید علیرضا تقوی

مدیر توسعه سیستم ها


علی آل شریف

سرپرست مدیریت تولید تهران


علی نوربخش

سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش


شهرام سپهریان

مدیر خدمات فنی


شیرزاد یزدانی

سرپرست مدیریت پروژه طرح و توسعه ساختمان